Kyparamusta

KENTTÄPALVELUT

Tarjoamiamme kenttäpalveluita ovat mm. asennusvalvonta, käyttöönotto, koestus, vian etsintä, mittaukset, suojareleiden konfigurointi ja käytönjohtajuudet.

Joku Kuva 2

Asennusvalvonnalla varmistamme urakan määräysten ja suunnitelmien mukaisen asennuksen sekä valvomme kustannuksia ja aikataulua. Käyttöönotossa ja koestuksessa varmistamme asennuksien oikeanlaisen toiminnan ennen asennuksen luovuttamista.

Kenttätyöskentelyssä on usein tarve tehdä väliaikaisia kytkentöjä sekä korjata virheellisiä asennuksia. Sähkö-Salovaara Oy:llä on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyys S1 sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintaoikeus A, mitkä mahdollistavat kytkentöjen suorittamisen kenttätyöskentelyssä.

Tarjoamme käytönjohtajapalveluita Suomen alueelle. Laadimme kunnossapito-ohjelman sähkölaitteistolle ja huolehdimme sen noudattamisesta. Järjestämme sähkölaitteiston viranomaistarkastukset, määräaikaishuollot sekä korjaukset ja huolehdimme dokumentaation ylläpitämisestä. Turvallinen ja pitkäikäinen sähkölaitteisto saavutetaan kun laitteiston kunnosta vastaa alan ammattilainen. Henkilökunnan sekä kiinteistön turvallisuus on taattu kun sähkölaitteisto on kunnossa.