Tehdas Musta

TEOLLISUUS

Teollisuus- ja tuotantoaloilla toimimme paperi-, sellu-, kemian-, metalli-, energia- ja elintarviketeollisuuden sekä maataloustuotannon aloilla. Hoidamme sähkönjakelun, prosessisähköistyksen sekä prosessiautomaation.

Huomioimme suunnitelmissamme raskaan teollisuuden hyvät toteutustavat kustannustehokkaasti.

Alla muutama erityismaininta vahvuuksistamme!

Herokuva

ATEX – RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT

Räjähdysvaarallisten tilojen suunnittelu on vahvimpia osa-alueitamme. Suunnittelemme ja valvomme asennukset määräysten mukaisesti sekä valmistelemme aineiston tarkastuksia varten. Osallistumme myös tarkastuksiin edustamaan laitteiston haltijaa ja käytönjohtajaa.

SAATTOLÄMMITYKSET

Mitoitamme ja suunnittelemme teollisuuden putkistojen, säiliöiden sekä laattojen saattolämmitykset sekä ohjausjärjestelmät. Teemme asennustyyppipiirustukset sekä asennuspiirustukset putkistosuunnittelun isometreihin.

KONEVALMISTAJAT

Suunnittelemme konevalmistajille ohjauskeskukset, jakokeskukset ja kenttäasennukset mm. tuotantolinjoille, kappaletavara-automaatioon, maatalouden tuotantolaiteisiin, pumppaamoihin ja kuljetinlaitteistoille. Modifioimme myös olemassa olevia keskuksia.

Automatisoitujen koneiden ja robottien liikkeet eivät saa aiheuttaa henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Turva-automaatiojärjestelmällä koneet turvallistetaan konedirektiivin ja koneenohjausta koskevien standardien mukaisesti. Riskianalyysin perusteella suoritamme kenttälaitevalinnat, suunnittelemme turva-automaation sekä energian syötön lukitukset. Määritämme koko ketjun vikaantumistodennäköisyyden, jolla varmistetaan turva-automaation luotettava toiminta.