Janite Musta

SÄHKÖNJAKELU JA RETROFIT

Suunnittelemme sähkönjakeluverkot ja erityisesti kojeistojen retrofit-asennukset. Teemme verkostolaskennat kojeistojen, kiskosiltojen, muuntajien, kaapeleiden ja muiden komponenttien mitoittamiseksi ja määritämme suojareleasettelut. Meillä on myös kokemusta tahtikoneiden magnetointikaapeista sekä käynnistyskojeistoista.

Sahkojakelu

Tietyissä tilanteissa sähkön jatkuva saatavuus on varmistettava. Suunnittelemme ja mitoitamme UPS-, generaattori- ja akkuvarmennettuja sovelluksia sekä redundanttisia sähköverkkoja, esimerkiksi valvomo-, prosessi- ja konesalisovelluksiin.

Huolehdimme muuntamoiden, sähkötilojen sekä kaapelitilojen määräysten ja hyvien asennustapojen mukaisesta suunnittelusta. Teemme kaapelihyllyjen törmäystarkastelut muiden suunnittelijoiden kanssa.